MRS/KLM a MRS/KVAL

Studenti, kteří nemají splněný předmět MRS/KLM či MRS/KVAL – dříve v letním semestru, nechť si ho zapíší tento semestr, kam byl přesunut. V letním semestru již NEBUDE vyučován!

Je nutné si formálně zapsat přednášku i cvičení, nicméně budete docházet pouze na přednášku. Více informací podají vyučující v první hodině.