MRS/BOP

Výuka předmětu MRS/BOP bude v zimním semestru 2020/2021 (nezmění-li to aktuální pandemická situace) probíhat formou cyklu povinných přednášek externích lektorů v některé pondělky na Katedře biologie Pedagogické fakulty (Purkrabská 2, Olomouc) od 15.00 hod do 16:30 hod. Základním předpokladem pro absolvování předmětu je 100 % účast na všech přednáškách plus sepsání krátkého evaluačního testu. Ivo Machar

Program výuky předmětu BOP v zimním semestru 2020/2021:

 

  1.     22. 9. 2020: Mgr. Petr Kovařík, PhD. – Co to je „Natura 2000“, jaký má smysl a cíle, základní terminologie, evropské směrnice, Katalog biotopů ČR a vznik Natury 2000 v ČR na základě mapování biotopů a významných ptačích území, současný stav v ČR – statistika EVL a ptačích oblastí v ČR

 

  1.     12. 10. 2020: RNDr. Jan Plesník, CSc. – Historie a současnost ochrany přírody a krajiny v mezinárodním kontextu (letem světem od přírodních památek až k evropské soustavě Natura 2000, mezinárodní instituce a dohody v ochraně přírody, zapojení Česka do mezinárodních ochranářských aktivit)

 

  1.     19. 10. 2020: Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D. – Ochrana přírody a krajiny v ČR (úvod do přehledu a základní terminologie, slabé a silné stránky v aplikaci vědeckých poznatků do ochranářské praxe)

 

  1.     26. 10. 2020: RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. – Naturové hodnocení v praxi ČR

 

  1.     2. 11. 2020:  RNDr. Petr Roth, CSc. – Praktická implementace Natury 2000 v EU (kritický pohled na problematiku). Splnila Natura 2000 očekávání a skutečně vytváří základní kostru evropské ochrany přírody? Vize do budoucna

 

  1.     09. 11. 2020: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. – Právní kontext implementace Natury 2000 a praktické zkušenosti z implementace v Makedonii a Ukrajině

 

  1.     23. 11. 2020: Mgr. J. Filippovová – Problematika sukcesních změn vybraných biotopů ve vytipované  oblasti Krkonošského národního parku, ekologie extrémních stanovišť v rámci vybraného území NPR Králický Sněžník, vliv hospodaření člověka na diverzitu biotopů česko-polských pohraničních území

 

  1.     30. 12. 2020: Ing. Michal Servus – Natura 2000 v kontextu priorit a úkolů státní ochrany přírody v ČR (vysvětlení nevysvětlitelného: organizace a fungování státní ochrany přírody v ČR; s důrazem na fungování státní ochrany přírody při státní správě, monitoringu a péči o lokality v soustavě Natura 2000)

 

  1. 7. 12. 2020: Mgr. J. Chlapek – Natura 2000 na česko-polském pomezí v ochranářské praxi: Jeseníky