• Úvodní stránka

Pracovní nabídka: Charita Česká republika – Desk officer

DO je zodpovědný za poskytování podpory pro misí  v dané zemi/regionu, zahrnující jak provádění programů, tak aktivní úlohu v rozvoji  těchto programů. DO také úzce spolupracuje s příslušným finančním koordinátorem, manažerem humanitárního programu a vedoucími misí pod dohledem regionálního manažera. Pokud Vás tato pozice zaujala, pošlete žádost na e-mail jobs@caritas.cz, která musí obsahovat životopis a stručný motivační dopis.

Pracovní nabídka: ČvT – Finanční manažer/ka pro mise v Arménii a Moldavsku

Organizace Člověk v Tísni vypisuje pozici finančního manažera, který dohlíží na finanční zdraví mise a podporuje misijní pracovníky ve finanční a ekonomické oblasti. Také je spoluzodpovědný za nastavení a kontrolu finančních a účetních procesů a jejich soulad s interními a donorskými pravidly a zákony daných zemí. Pokud Vás tato pozice zaujala pošlete svůj motivační dopis a životopis v angličtině zde

Pracovní nabídka: ČvT – Administrativní podpora misí

Staňte se součástí týmu Humanitární a rozvojové sekce na centrále v Praze! Jako administrativní pracovník budete podporou koordinátora/ky mise. Spolupracovat budete také s HR oddělením a oddělením logistiky. Vašim hlavním úkolem bude administrativní podpora mise včetně zajišťování podpisů, ověřování plných mocí, kontrola finančních dokumentů a archivace. Pošlete svůj životopis a motivační dopis v angličtině prostřednictvím následujícího odkazu.

Přípravné kurzy k výběrovým řízením do institucí EU

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (ENA) uspořádá sérii přípravných kurzů v angličtině zaměřených na 1. kolo konkurzů EPSO do institucí EU. Tyto semináře přiblíží uchazečům pravidla výběrových řízení pořádaných Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) s důrazem na metodologii jejich 1. kola. To probíhá formou „Computer Based Testing“ (CBT) a skládá se z testů verbálního, numerického a abstraktního uvažování, jakož i „situační“ logiky (situational judgement). Semináře se konají v Praze, Olomouci (9.4.) a Brně.

Více informací o semináři v Olomouci a jak se přihlásit naleznete zde.

Možnost praxe na projektu katedry

Katedra v současné době realizuje projekt Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv, který je financovaný Grantovou agenturou České republiky. V rámci projektu provádíme komplexní analýzu situace využívání geoprostorových nástrojů v oblasti participace na rozhodovacím procesu v prostředí České republiky a chceme navrhnout postupy pro efektivní implementaci těchto nástrojů. Zároveň se snažíme analyzovat, jaké faktory mají dopad na participaci občanů na místním, nejen politickém, životě.

Během projektu nabízím praxi studentům, a to především ve formě sběru dat (online dotazníkové šetření) o jednotlivých obcích. Případní zájemci mě prosím kontaktujte emailem – Jiri.Panek@upol.cz

Děkuji!