Pracovní nabídka: MZV – Teritoriální referent v oddělení západní a střední Afriky

Náplní práce na této pozici je především koordinace diplomatických vztahů České republiky s jiným státem, skupinou států nebo s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti politické a bezpečnostní politiky a provádění dohledu nad dodržováním smluv. Přihlášky můžete zasílat do 6. září 2019. Více informací nelznete zde.