• Úvodní stránka

Termín pro odevzdání podkladů pro zadání DP

Z důvodu výjezdního zasedání katedry v termínu 21. – 24. 1. 2019 (vyučující nebudou v tuto dobu na katedře k zastižení) se prodlužuje termín pro odevzdání podkladů pro zadání DP do 31. 1. 2019.

Moje konzultační hodiny budou od 10.30 – 12.00 a od 13.00 do 15.00.

Nabídka stáže na odboru států subsaharské Afriky

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na stáž na odboru států subsaharské Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí České Republiky. Nabídka stáže je určená pro studenty vysokých škol se zaměřením na africký kontinent, rozvojová studia a mezinárodní vztahy. Hlavní náplní stážisty bude asistence během příprav Týdne Afriky, který bude probíhat od 20. do 26. května 2019. Součástí Týdne Afriky bude mezinárodní konference Afrika jako partner a řada dalších doprovodných akcí.

Zaměření stáže:
Stáž bude zaměřena na operativní i dlouhodobé úkoly v následujících oblastech:

 Asistence při přípravě a organizaci mezinárodní konference Afrika jako partner 23. května 2019 a dalších dobrovodných akcí v rámci oslav Dne Afriky, které proběhnou v týdnu
20. – 24. 5. 2019,
 plnění operativních úkolů odboru dle aktuální potřeby.

Délka stáže:
Standardní délka stáže je 20 až 25 hodin týdně po dobu tří až šesti měsíců.

DEADLINE přihlášek: 27. 1. 2019 včetně.

Více podrobností naleznete zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/nabidka_staze_na_odboru_statu.html

nebo na Facebooku našeho odboru:

 https://www.facebook.com/mzvcrAfrika/

Výběrové řízení ERASMUS+

Milí studenti,

do 21. 2. 2019 máte možnost posílat své přihlášky na Erasmus+ pro akademický rok 2019/2020. Zájemci o studium v zahraničí si mohou vybírat z 29 partnerských univerzit, a to například v Norsku, Francii, Maroku nebo na Kanárských ostrovech!
Neváhejte a přihlaste se prostřednictvím aplikace erasmusplus.upol.cz.

http://cestovni-radce.cz/wp-content/uploads/2017/09/erasmusplus.jpg

Pracovní nabídky v Diakonii

Diakonie aktuálně hledá nové spolupracovníky na pozice: (1) národního koordinátora mezinárodního projektu zaměřeného na osvětu veřejnosti v tématech udržitelného rozvoje, (2) vedoucího manažera mezinárodních projektů zaměřených na osvětu veřejnosti sedmi evropských států v tématech udržitelného rozvoje a Agendy 2030, (3) data officera (práce na plný úvazek pro Světovou luterskou federaci) a (4) mezinárodního projektového koordinátora DEAR. Více informací o pracovních nabídka naleznete zde.

Pracovní nabídka: Člověk v Tísni – Manažer programu pro zvládání katastrof v Kambodži

ČVT hledá manažera programu pro zvládání katastrof v Kambodži, mezi jehož náplň práce spadá například řízení v implementace programu, koordinace spolupráce s partnery a zúčastněnými stranami, vedení projektové dokumentace a implementace různých projektů. Délka pracovního poměru je vypsána na 1 rok s možností prodloužení. Bližší informace o nabídce naleznete zde.  Více pracovních nabídek od ČVT pak naleznete zde.