Zrušení výuky Základů ekologie ve ST 13.10.

S omluvou ruším výuku Základy eklologie (MRS/OBEK, MRS/EOBEK) ve středu 13.10., tento den musím být přítomen na Vědecké radě fakulty. Další výuka dle rozvrhu bude ve ST 20.10. IM