Výuka nových předmětů v letním semestru

Dáváme do pozornosti nové předměty, které si můžete zapsat do rozvrhu na letní semestr.

  • Globalization, Prosperity, Sustainability (MRS/WGPS)

Předmět spočívá v diskusi o knihách na aktuální témata. Knihy se týkají vždy alespoň jednoho ze tří okruhů: globalizace a kapitalismus, prosperita a nerovnost, udržitelnost a budoucnost. Předmět je realizován formou několika seminářů, na kterých je diskutována zadaná literatura. Předmět bude vyučován v anglickém jazyce.

  • Globální zdraví (MRS/EHV) poster zde

Cílem tohoto předmětu je nabídnout studentům vhled do problematiky globálního zdraví. Získat nové vědomosti, pochopit souvislosti a principy v oblasti veřejného zdravotnictví ve světle událostí posledních let – ať už se jedná o epidemie, klimatické změny, nerovnosti, sociální media nebo migraci. Místo zaměření se na jednu geografickou oblast (např. Afrika), determinanty zdraví (např. chudoba) nebo zdravotní problém (např. obezita) bude předmět zaměřen na komplexní zhodnocení propojeného systému globálního zdraví a vstupujících determinant zdraví.

Předmět bude vyučován blokově 15. – 17.4.2021.