SZZ a obhajoby – květen 2019

Práce budu vybírat (sekretatiát katedry) od 8. 4. 2019 do 11. 4. 2019 v čase: 9.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00h. Případně v jiném termínu a čase dle individuální domluvy.

Nejzazší termín pro odevzdání kvalifikační práce je 11. 4. 2019 do 14.00h.  Zároven s prací je potřeba odevzdat „Údaj o kvalifikační práci studenta“, který si vygenerujete ve STAGu a to po elektronickém vložení práce. Údaj je potřeba podepsat.

Práci odevzdávejte ve dvou výtiscích a dále na jednom datovém nosiči. Práci nezapomeňte podepsat.

Před odevzdáním kvalifikační práce se přihlaste na obhajobu přes STAG – stejně jako na zkoušku (termín zápisu a odzápisu je 30. 4. 2019).

Stejné pravidlo platí pro SZZ. Student, který se chce zúčastnit SZZ v květnovém termínu se musí nejpozději do 30. 4. 2019 přihlásit na SZZ (čtyři okruhy) přes STAG, stejně, jako na zkoušku.

Bez řádného přihlášení přes STAG se není možné SZZ či obhajoby zúčastnit.