Nabídka stáže: INEX – Fotbalová stáž s KICK-FAIR (Německo)

Chceš nabrat zkušenosti, jak využít fotbal pro sociální rozvoj? Bavilo by tě na základě Football3 metodologie organizovat festival a kulturní workshopy na školách. Německá organizace Kick-Fair hledá české pracovníky s mládeží na 5. až 20. května. Pro více informací nás kontaktuj na ansley@fotbal.je. Více zajímavých nabídek workcampů můžete sledovat zde.