SZZ a obhajoby v termínu 24. – 28. 8. 2020.

OBHAJOBY:

Termín pro odevzdání kvalifikačních prací na srpnový termín obhajob byl stanoven na 3. 7. 2020. Práci je potřeba odevzdat fyzicky a to v jednom výtisku plus 1 x na datovém nosiči. Do práce je třeba vevázat zadání kvalifikační práce (ne podklad ani údaj o kvalifikační práci). Zadání zůstane bez podpisů. V okamžiku odevzdání práce musí být student přihlášen na obhajobu přes STAG. Termíny jsou již vypsané. Po termínu zápisu a odzápisu již nebude možné se dodatečně přihlásit či odepsat, proto tomuto kroku věnujte prosím pozornost.

Práce musí být v okamžiku odevzdání nahraná ve STAGu a student vytiskne „Údaj o kvalifikační práci studenta“. Ten podepíše a odevzdá spolu s prací.

Termín a čas pro odevzdávání kvalifikačních prací: 29. 6. – 3. 7. 2020 v čase od 9.00 11.00 a 13.00 – 14.00 hodin.

 

STÁTNICE:

Na každý okruh se musí student přihlásit přes STAG. Jednotlivé okruhy jsou již vypsané. Po termínu zápisu či odzápisu nebude možné se přihlašovat, proto věnujte tomuto kroku pozornost.

Časové rozpisy budou vyhotoveny v druhé polovině srpna dle počtu přihlášených studentů.