SZZ a obhajoby kvalifikačních prací – únor 2024

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací bakalářského a magisterského studia proběhnou v termínu 5. – 9. úno 2024. Přesný harmonogram bude zveřejněn po termínu zápisu/odzápisu SZZ a obhajob, tedy v okamžiku, kdy bude jasné, kolik studentů se na SZZ či obhajobu přihlásilo.

Státní závěrečné zkoušky: student se musí přihlásit na všechny okruhy (v případně řádných SZZ) přes STAG. Pokud jde na opravný termín, přihlásí se přes STAG jen na daný okruh, který při minulých SZZ nesplnil.

Student se přihlašuje na vypsané termíny, a to stejně, jako na zkoušku. Neznamená tedy, že pokud si předmět (SZZ) zapsal v předzápisu, že je ke státnicím automaticky přihlášený.

BEZ PŘIHLÁŠENÍ PŘES IS STAG NENÍ MOŽNÉ K SZZ ANI K OBHAJOBĚ NASTOUPIT!

Termíny pro přihlášení budou vypsány do konce listopadu 2023 ve STAGu a to i s termínem možnosti zápisu a odzápisu.

Po termínu zápisu/odzápisu již není možné se na SZZ či obhajobu přihlásit.

Obhajoby: kvalifikační práce se odevzdávají fyzicky, student donese 1 x svázaný výtisk práce s vevázaným „Zadáním kvalifikační práce“ (bylo zasláno studentům na e-mail při zadávání práce), „Údaj o kvalifikační práci“ (student jej vygeneruje ze STAGu v okamžiku nahrávání dokončené verze práce do STAGu), vše podepsané. Podrobnosti opět na webu katedry v sekci „PRO STUDENTY“ – studijní informace – pravidla pro vypracování KP.

V okamžiku odevzdání práce musí být student již přihlášen k obhajobě přes IS STAG.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ : 11. 12. 2023 (student do tohoto termínu donese na sekretariát katedry jeden výtisk kvalifikační práce, Údaj o kvalifikační práci a je přihlášen k obhajobě přes IS STAG)

Práce budu vybírat ve dnech:

4., 5., 6., 7. a 11. prosince 2023, vždy od 10.00 – 11.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin na sekretariátu katedry.