Studentům 1. ročníku MRES – Bc.

Vážení studenti,

dne 22. září 2021 proběhne setkání pro studenty prvního ročníku Bc. MRES se členy katedry. 

16:45 – 18:45 v učebně 2006 – místo předmětu RAS.

Cílem setkání je představit studentům studijní plán a odpovědět na případné otázky týkající se studia.

Jste všichni srdečně zváni.

Za členy katedry

Eva Žwaková