Soutěž diplomových/bakalářských prací

Organizace LIPKA již tradičně vyhlašuje soutěž studentských prací věnující se tematice životního prostředí. Studenti mohou přihlašovat své závěrečné práce magisterského i bakalářského stupně obhájené na podzim či v zimě nebo na jaře v létě v akademickém roce 2021/2022. Všechny práce budou posouzeny komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z firemní praxe i neziskového sektoru. Nejlepší práce budou oceněny na závěrečné mezioborové konferenci. 

Více informací

PLAKÁT