Odevzdávání „podkladu pro bakalářskou /diplomovou práci“

Vzhledem k tomu, že se šíří informace o tom, že studenti již nemusí odevzdávat podklad pro zadání kvalifikační práce, sděluji, že tyto informace jsou mylné.

Povinností studenta je do daného termínu tento podklad odevzdat na sekretariátu katedry. Sekretářka pak zadání překlopí do STAGu a vytiskne zadání kvalifikační práce a to také studentovi pošle na e-mail. Zadání kvalifikační práce pak student váže do vlastní práce před jejím odevzdáním.

Veškeré termíny jsou uvedené v kalendáři na stránkách katedry.

Vzhledem k vzniklé situaci stačí zadání odevzdat do poloviny února.