Odevzdávání kvalifikačních prací na obhajoby v únoru 2020

Práce je možné odevzdat na sekretariátu Katedry rozvojových a environmentálních studií a to v těchto termínech:

Středa 11. 12. 2019:         9.00 – 12.00

Čtvrtek 12. 12. 2019:       9.00 – 11.00

Pátek 13. 12. 2019:         10.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00

Pondělí 16. 12. 2019:     10.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00

Práce odevzdávejte ve dvou vyhotoveních. Práci je potřeba podepsat. Spolu s prací odevzdejte datový nosič, na kterém je práce nahrána.

Před odevzdáním práce je třeba práci nahrát do STAGu a vytisknout údaj o kvalifikační práci studenta. Ten podepsat a v jednom vyhotovení odevzdat spolu s prací. Bez tohoto formuláře není možné práci převzít.

Důležité:  na obhajobu kvalifikační práce je nutné se přihlásit přes STAG, stejně jako na zkoušku. (Nestačí si ji zapsat v předzápise, je nutné se přihlásit na konkrétní vypsaný termín). Bez přihlášení není možné k obhajobě nastoupit.

Stejně tak na SZZ je nutné se přihlásit přes STAG jako na zkoušku a student si musí zapsat všechny čtyři okruhy.