Odevzdání podkladu pro zadání bakalářské práce

Termín pro odevzdání podkladu pro zadání bakalářské práce se nemění (T: 14. 5. 2021).

Z důvodu epidemiologické situace v ČR se bude zadání kvalifikačních prací odevzdávat pouze elektronicky.

Nadále platí povinnost konzultace zadání s Vaším vedoucím bakalářské práce.

Až po odsouhlasení je možné zadání vložit do STAGu a vygenerovat podklad pro zadání kvalifikační práce. Tento podklad zašlete nepodepsaný na adresu: marie.businova@upol.cz.

Po odsouhlasení podkladu s vaším vedoucím vám vygeneruji vlastní „Zadání kvalifikační práce“, které Vám bude zasláno na e-mail. Toto zadání si uschováte pro pozdější potřebu (vevazuje se do kvalifikační práce a zůstane bez podpisů).

Důležité upozornění!

Vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy student při zadávání podkladů pro kvalifikační práci toto zadávání nedokončí – neudělá poslední krok a jeho podklad pak nelze překlopit a vygenerovat „Zadání kvalifikační práce“, dávám sem návod, jak při zadávání podkladů postupovat: https://portal.upol.cz/StagImages/SjednoceniPristupuZadavaniPodkladuVSKP.pdf 

Posledním krokem je „označení práce jako dopracované“. Jen potom lze vygenerovat zadání.