Odevzdání kvalifikačních prací pro srpnový termín obhajob

Jelikož se množí dotazy na termín a formu odevzdání kvalifikačních prací pro srpnový termín obhajob, upozorňuji:

  • na stránkách katedry www.development.upol.cz naleznete nahoře na liště kalendář, kde se nachází veškeré termíny.
  • práce na srpnový termín obhajob se již odevzdávají klasicky – tedy student donese 1 x svázaný výtisk práce s vevázaným zadáním, údaj o kvalifikační práci (vše podepsané) a datový nosič, kde je práce nahraná (podrobnosti opět na webu katedry). Práce se odevzdávaly elektronicky pouze po dobu konání nouzového stavu.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ : práce budu vybírat ve dnech: 3., 4. a 7. 6. vždy od 10.00 – 11.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin. Student musí být v době odevzdání práce přihlášený na srpnový termín obhajoby přes STAG (jako na zkoušku), práci musí mít nahranou ve STAGu a vygenerovaný „Údaj o kvalifikační práci“.

Prosím nachystejte si vše potřebné a práci i údaj podepište!