Nabídka stáže pro studenty

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě nabízi stáž na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších lidskoprávních mechanismů OSN, a dále dle aktuálních potřeb stálé mise, včetně humanitárních záležitostí či zdravotnictví. Požadavky na uchazeče: výborná znalost angličtiny, výborné komunikační a analytické schopnosti a zahraničně politický přehled. Konání stáže se předpokládá nejdříve od 14/09/2020/nejpozději od 01/10/2020 do 31/03/2021, event. do poloviny 02/2021.

Platnost nabídky je do 16/08/2020. Přihlášky k tomuto termínu zasílejte na email marie.rakova@upol.cz s přiloženým CV a motivačním dopisem v EN. Vybraný student obdrží od UP stipendium ve výši 24 750 CZK/měsíc plus jednorázový příspěvek na cestovní náklady ve výši 7 000 CZK plus cestovní pojištění.