MRES/PRAK2

Z důvodu stále se nelepšící pandemické situace je možno splnit předmět MRES/PRAK 2 individuálním způsobem. Vyzkoušíte si v praxi environmentální hodnocení stavu chráněného území pomocí metodiky, která se běžně používá v praxi státní ochrany přírody. Vyberte si v okolí svého bydliště maloplošné zvláště chráněné území (přírodní rezervace nebo přírodné památka) a vyžádejte si ode mne mailem metodiku hodnocení. Podle této metodiky potom v terénu vybrané chráněné území zhodnotíte a výsledná písemná zpráva o zhodnocení stavu ZCHÚ (ve formátu .pdf) bude podkladem pro udělení zápočtu z tohoto předmětu. Na termín zápočtu, vypsaný ve STAGu, se zapište až v okamžiku, kdy dokončené hodnocení chráněného území odevzdáte a já Vám sdělím, že Vaše hodnocení  chráněného území akceptuji. Ivo Machar