MOSPREMA: nový projekt na naší katedře

Cílem projektu je realizace pilotního projektu založeného na tvorbě integrovaného managementu území ke zvládání kalamitních stavů komárů s ohledem na zlepšování stavu ekosystému lužního lesa za současného zachování a posilování biodiverzity v CHKO Litovelské Pomoraví. Přenosem dobrých praxí ze zahraničí a s využitím vytvořené metodiky za pomoci nejmodernějších technologií bude umožněno implementovat výsledky geoinformatického, zoologického, biochemického a sociálního výzkumu do reálných opatření. Realizací projektu dojde především k zefektivnění a minimalizování používání larvicidů na území CHKO a eliminaci rizik souvisejících s dlouhodobou necílenou aplikací těchto přípravků.