Maendeleo shání dobrovolníka do Tanzanie pro sběr dat ve prospěch CIAT – Bioversity

Maendeleo, z.s. shání dobrovolníka, který bude v Tanzanii sbírat data o dopadech tréninků, jež farmářům poskytuje organizace CIAT – Bioversity. Konkrétně jde o sběr dotazníků (u nichž právě teď probíhá pilotáž, tj. v době odjezdu budou hotové) a realizaci polostrukturovaných rozhovorů. Délka stáže: cca 6 týdnů. Termín: cca 1. únor až 15. březen 2023. Potenciální zájemci ať mě kontaktují na emailu schlossarek.m@gmail.com. Možnost žádat (mimo jiné) o Vavrouškovo stipendium, případně provázat činnost s kvalifikační prací.

Požadujeme dobrou angličtinu, preferujeme magisterského studenta se zkušenostmi ze zahraničí či s výzkumem (není nezbytnou podmínkou).