Autor: Martin Schlossarek

Deadline odevzdávání žádostí o Vavrouškovo stipendium posunut na 12. 5.

Vzhledem k technickým problémům některých uchazečů při načítání vzorů žádostí o Vavrouškovo stipendium posunuji deadline odevzdání žádostí o Vavrouškovo stipendium na 12. 5., 12:00. Vzory žádostí (přihlášky) jsou ke stažení na této stránce. Pohovory k přihláškám proběhnou dle původního plánu v pátek 13. 5. od 10:00 v prostorách KRES.

Vavrouškovo stipendium na cesty do zahraničí i na aktivity v ČR – hlaste se!

Katedra rozvojových a environmentálních studií studentům připomíná, že se 5. května uzavře další výzva k podávání žádostí o Vavrouškovo stipendium. Stipendium můžou studenti obdržet na výjezd do zahraničí, případně na aktivity v Česku, které souvisí s udržitelným rozvojem či ochranou přirody. Více informací naleznete zde, případně kontaktujte M. Schlossarka. 

Možnost účasti na konferenci Global Biodiversity Conservation Conference pro studenty naší katedry

Vážení studenti,

zveme Vás na Global Biodiversity Conservation Conference, která se bude konat při České zemědělské univerzitě v Praze v termínu 10.-12.11. 2021https://gbcc-conference.org/programme/

Na konferenci vystoupí čeští i zahraniční odborníci, kteří se věnují ochraně přírody, environmentálním problémům a práci v rozvojových komunitách po celém světě (https://gbcc-conference.org/en/home/#_speakers). 

Během prezentací, přestávek na kávu, posterových setkání a společenských večerů bude mít příležitost zúčastnit se diskusí nejen s řečníky, ale také s ostatními účastníky (experty z vládních úřadů, nevládních organizací, podnikatelského sektoru a univerzit). Můžete se také těšit na přehlídku udržitelné módy, která se bude konat druhý večer konference (11. listopadu) a bude zahrnuta v konferenčním poplatku.

Účast našich studentů podporuje Katedra rozvojových a environmentálních studií poskytnutím stipendia, které pokryje konferenční poplatek i část cestovních nákladů. V případě zájmu o čerpání stipendia a o účast na konferenci vyplňte následující formulář (kde se dočtete více organizačních informací): https://forms.gle/j8XjuVKPBGnf7pPG8