Autor: Martin Schlossarek

Zrušení výuky předmětu Úvod do ochrany biodiverzity

S politováním oznamuji, že výuka předmětu Úvod do ochrany biodiverzity zítra ani pozítří (tj. 1. 12. a 2. 12.) neproběhne . Prosím, šiřte tuto informaci mezi kolegy, o kterých víte, že jsou na předmětu zapsaní. Další instrukce k průběhu předmětu ve zbývající části semestru obdržíte ode mne (garant předmětu) nebo vyučujícího (Tomáš Ouhel) emailem v následujících dnech.

 

Maendeleo shání dobrovolníka do Tanzanie pro sběr dat ve prospěch CIAT – Bioversity

Maendeleo, z.s. shání dobrovolníka, který bude v Tanzanii sbírat data o dopadech tréninků, jež farmářům poskytuje organizace CIAT – Bioversity. Konkrétně jde o sběr dotazníků (u nichž právě teď probíhá pilotáž, tj. v době odjezdu budou hotové) a realizaci polostrukturovaných rozhovorů. Délka stáže: cca 6 týdnů. Termín: cca 1. únor až 15. březen 2023. Potenciální zájemci ať mě kontaktují na emailu schlossarek.m@gmail.com. Možnost žádat (mimo jiné) o Vavrouškovo stipendium, případně provázat činnost s kvalifikační prací.

Požadujeme dobrou angličtinu, preferujeme magisterského studenta se zkušenostmi ze zahraničí či s výzkumem (není nezbytnou podmínkou).

Vavrouškovo stipendium – prodloužení možnosti podat si žádost až do 30. 11.

Katedra rozvojových a environmentálních studií vyzývá studenty k podávání žádostí o Vavrouškovo stipendium. Vavrouškovo stipendium slouží k podpoře dobrovolnických, pracovních, a výzkumných stáží v zahraničí, a také k podpoře studentských aktivit v ČR, které souvisí s tématem mezinárodního rozvoje či environmentálních studií. Žádosti je možné nově podávat až do 30. 11. 2022. Více informací najdete zde. Následný ústní pohovor proběhne v pondělí 5. 12. od 12 hodin (POZOR, změna oproti původnímu harmonogramu).

Vavrouškovo stipendium: příležitost pro aktivní studenty!

Katedra rozvojových a environmentálních studií vyzývá studenty k podávání žádostí o Vavrouškovo stipendium. Vavrouškovo stipendium slouží k podpoře dobrovolnických, pracovních, a výzkumných stáží v zahraničí, a také k podpoře studentských aktivit v ČR, které souvisí s tématem mezinárodního rozvoje či environmentálních studií. Žádosti je možné podávat do 20. 11. 2022. Více informací najdete zde. Následný ústní pohovor proběhne v pondělí 5. 12. od 12 hodin (POZOR, změna oproti původnímu harmonogramu).

  • 1
  • 2
  • 4