Autor: Martin Schlossarek

VÝZVA K ÚČASTI NA VĚDECKÉM PROJEKTU V TANZANII

Staňte se součástí česko-tanzanského výzkumného týmu, který zkoumá dopady projektu zaměřeného na rozvoj dětí v Tanzanii. Pro rok 2024 hledáme několik studentů, u kterých se předpokládá výjezd do Tanzanie. Délka výjezdu bude přibližně dva měsíce, a to v termínech v průběhu celého roku, počínaje koncem ledna. Hlavní náplní většiny výjezdů bude výpomoc při sběru kvalitativních nebo kvantitativních dat a logistika rozvojového projektu.

Nutná schopnost komunikovat v angličtině a ochota učit se novým věcem. Výjezd bude částečně financován z prostředků vědeckého projektu, bude možné zažádat též o další stipendia, které pokryjí většinu nákladů spojených s výjezdem. Student získá cennou zkušenost s výzkumem i rozvojovou praxí. Samozřejmostí je uznání výjezdu jako praxe. Předpokládáme, že před výjezdem a/nebo po něm se vybraní studenti v rozumné míře zapojí do přípravy výzkumu nebo analýzy dat.

V případě zájmu napište email na adresy eva.serakomlossyova@upol.cz a martin.schlossarek@upol.cz a v příloze pošlete váš životopis a krátký motivační dopis (maximálně půl A4). V emailu prosím uveďte, ve kterých termínech byste mohli do Tanzanie vyjet. Deadline přihlašování: 7. ledna 2024. Termín ústního pohovoru: 11. ledna ve 13:00, místnost 2007 (preferujeme prezenční účast, v případě potřeby je však možné se domluvit i na online pohovoru). Pohovor proběhne částečně v AJ. Výzva je určena pro aktuální bakalářské a magisterské studenty.

Předběžné termíny výjezdů:
– 20. leden až 20. březen
– 1. červen až 1. srpen
– 1. srpen až 30. září
– 5. září až 15. listopad

Nabídka výzkumné a rozvojové stáže v Tanzanii

Hledáme posilu do týmu v Tanzanii, který se podílí na realizaci a evaluaci projektu Maminko, povídej (https://maendeleo.cz/maminko-vypravej/). Náklady na stáž a realizované činnosti jsou plně hrazené z prostředků univerzity (program Erasmus). Budete součástí česko-tanzanského týmu, který monitoruje průběh seminářů pro místní maminky. Budete se také podílet na logistice projektu, a následně na sběru dat pro jeho evaluaci. Stáž představuje jedinečnou příležitost nasbírat zkušenosti s realizací rozvojových projektů a výzkumu v rozvojové zemi.

Požadavky: ochota učit se novým věcem, flexibilita, zodpovědnost, určeno pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského studia MRES, pro všechny studenty magisterského studia MRES.

Termín stáže: výjezd mezi 15. a 25. říjnem, délka stáže 2 měsíce

Zájem vyjádřete zasláním emailu s životopisem na martin.schlossarek@upol.cz, optimálně do konce tohoto týdne.

Zrušení výuky předmětu Úvod do ochrany biodiverzity

S politováním oznamuji, že výuka předmětu Úvod do ochrany biodiverzity zítra ani pozítří (tj. 1. 12. a 2. 12.) neproběhne . Prosím, šiřte tuto informaci mezi kolegy, o kterých víte, že jsou na předmětu zapsaní. Další instrukce k průběhu předmětu ve zbývající části semestru obdržíte ode mne (garant předmětu) nebo vyučujícího (Tomáš Ouhel) emailem v následujících dnech.

 

Maendeleo shání dobrovolníka do Tanzanie pro sběr dat ve prospěch CIAT – Bioversity

Maendeleo, z.s. shání dobrovolníka, který bude v Tanzanii sbírat data o dopadech tréninků, jež farmářům poskytuje organizace CIAT – Bioversity. Konkrétně jde o sběr dotazníků (u nichž právě teď probíhá pilotáž, tj. v době odjezdu budou hotové) a realizaci polostrukturovaných rozhovorů. Délka stáže: cca 6 týdnů. Termín: cca 1. únor až 15. březen 2023. Potenciální zájemci ať mě kontaktují na emailu schlossarek.m@gmail.com. Možnost žádat (mimo jiné) o Vavrouškovo stipendium, případně provázat činnost s kvalifikační prací.

Požadujeme dobrou angličtinu, preferujeme magisterského studenta se zkušenostmi ze zahraničí či s výzkumem (není nezbytnou podmínkou).

  • 1
  • 2
  • 4