E-learning zdarma k ochraně přírody a aplikované ekologii

Všem zájemcům o environmentální studia doporučuji vyzkoušet si některé e-learningové kursy /zdarma/, zaměřené na nejrůznější témata české ochrany přírody a krajiny. Ivo machar

Odkaz:

http://forumochranyprirody.cz/stranka-pro-odborniky/e-learning