Avizo konference Venkovská krajina 2021

Předběžná informace o připravované konferenci VENKOVSKÁ KRAJINA 2021:

Žijeme v době, která nemá obdoby z hlediska probíhajících změn ve venkovské krajině a ve venkovské komunitě. A to nejen z hlediska rozsahu těchto změn, ale také z hlediska jejich rychlosti a globálního dopadu technologií, způsobu hospodaření a strategických rozhodnutí.

S měnící se krajinou před našima očima souvisí otázky, které se vrací s novou naléhavostí. Jsou to otázky vize, mise a identifikace hlavních problémů venkovské krajiny v ČR. Venkovské krajina pro koho? Pro všechny? Pro zemědělství? Pro lesnictví? Pro rybáře, lov, pro zábavu a idylickou rekreaci? Pro adrenalinové sporty? Pro ochranu přírody a zachování biodiverzity? Pro welfare divokých a hospodářských zvířat?

Struktury krajiny, její krásu i poškození jsme zdědili. Jak bude vypadat námi předávané dědictví? Máme dostatek informací o krajině? Jak často a rychle ji budeme měnit? Kdo má právo vytvářet vize budoucí krajiny? Odborníci, politici, hospodáři? Nezapomínáme přitom na mladou generaci, na jejich vnímání venkova, které může být zcela odlišné?

Jak vypadá dědictví venkovské krajiny dnes? Nejen její struktury, které vidíme, ale také symboly a její historická i současná traumata? Jaké je její poslání? Čelíme stálým pokusům o technokratický přístup, je krajina neživý prostor, který snese cokoliv? Kdo selhává při suchu, povodních, kůrovcové kalamitě, urbanizaci, ochraně, megalomanských projektech – krajina nebo společnost? Ovlivňuje stav krajiny naše myšlení o ní samotné? Má venkovská krajina svoji vlastní hodnotu a trajektorii?

Shodneme se na hlavních problémech venkovské krajiny a na jejich řešení? Podaří se je převést do praxe? Uvažujeme přitom o venkovské krajině jako o sociálně-ekologickém systému? Nevytváří už samotné studium a specializace od střední školy bariéry v pochopení venkovské krajiny jako celku?

To jsou otázky, a zdaleka ne všechny, spjaté s venkovskou krajinou a dotýkající se přímo nebo zprostředkovaně každého z nás. Proto chceme tuto konferenci otevřít nejen členům IALE – CZ, ale i těm, kteří ve venkovské krajině žijí, rozhodují o ní, mají o ni zájem, mají s ní zkušenosti, mladým romantikům stejně jako praktikům, vizionářům stejně jako technikům. a také studentům, kteří se o krajinu zajímají!

Konference se uskuteční 29. dubna – s největší pravděpodobností on line. Zájemci, sledujte informace zde. Odkaz bude včas zveřejněn.

Ivo Machar