Autor: businova

Nepřítomnost na katedře

Vzhledem k výjezdnímu zasedání katedry v termínu 29. – 31. 1. 2020 bude sekretariát katedry mimo provoz.

Odevzdávání „podkladu pro bakalářskou /diplomovou práci“

Vzhledem k tomu, že se šíří informace o tom, že studenti již nemusí odevzdávat podklad pro zadání kvalifikační práce, sděluji, že tyto informace jsou mylné.

Povinností studenta je do daného termínu tento podklad odevzdat na sekretariátu katedry. Sekretářka pak zadání překlopí do STAGu a vytiskne zadání kvalifikační práce a to také studentovi pošle na e-mail. Zadání kvalifikační práce pak student váže do vlastní práce před jejím odevzdáním.

Veškeré termíny jsou uvedené v kalendáři na stránkách katedry.

Vzhledem k vzniklé situaci stačí zadání odevzdat do poloviny února.

Odevzdávání kvalifikačních prací na obhajoby v únoru 2020

Práce je možné odevzdat na sekretariátu Katedry rozvojových a environmentálních studií a to v těchto termínech:

Středa 11. 12. 2019:         9.00 – 12.00

Čtvrtek 12. 12. 2019:       9.00 – 11.00

Pátek 13. 12. 2019:         10.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00

Pondělí 16. 12. 2019:     10.00 – 11.00 a 13.00 – 14.00

Práce odevzdávejte ve dvou vyhotoveních. Práci je potřeba podepsat. Spolu s prací odevzdejte datový nosič, na kterém je práce nahrána.

Před odevzdáním práce je třeba práci nahrát do STAGu a vytisknout údaj o kvalifikační práci studenta. Ten podepsat a v jednom vyhotovení odevzdat spolu s prací. Bez tohoto formuláře není možné práci převzít.

Důležité:  na obhajobu kvalifikační práce je nutné se přihlásit přes STAG, stejně jako na zkoušku. (Nestačí si ji zapsat v předzápise, je nutné se přihlásit na konkrétní vypsaný termín). Bez přihlášení není možné k obhajobě nastoupit.

Stejně tak na SZZ je nutné se přihlásit přes STAG jako na zkoušku a student si musí zapsat všechny čtyři okruhy.

 

 

 

  • 1
  • 9
  • 10