• Úvodní stránka

Pracovní nabídka: Hnutí DUHA – odborník/odbornice s chutí chránit lesy a přírodu

Zajímá Vás příroda? Rádi byste se podíleli na její ochraně? Hnutí DUHA hledá nového kolegu, který se bude zabývat prosazováním progresivních řešení v ochraně přírody a krajiny, komunikovat s veřejností a státní správou a podílet se na řízení projektů. Do 17. března 2019 můžete posílat potřebné dokumenty a zúčastnit se výběrového řízení. Více informací v tomto odkazu.

Soutěž o cenu děkana

Registrace do dalšího ročníku Studentské vědecké soutěže O cenu děkana byla zahájena!

Registrace probíhá výhradně elektronicky. Účastník obdrží automatické potvrzení o registraci e-mailem. Přihlašovat se je možné do 25. 4. 2019 (24:00).

Rozsah a forma práce:

Povinností soutěžícího je (se souhlasem školite práce) vložit (nahrát) práci, a to buď celou nebo pouze anotaci*, ke své registraci (přihlášení pomocí e-mailu a hesla při registraci). Práce může být nahrána pouze jako jeden pdf soubor s maximální velikostí souboru 50MB. Soubor pojmenujte VOZ_Prijmeni_Jmeno.pdf (př. VOZ_Novak_Petr.pdf). Pro doktorskou sekci jsou publikační forma práce a anglický jazyk pro psanou formu práce i její obhajobu povinné. V dalších sekcích je použití publikační formy doporučeno.
Dokument musí obsahovat titulní stranu (nezapočítává se do povoleného rozsahu) s následujícími údaji:
•Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2019
•Název práce
•Jméno soutěžícího
•Jméno vedoucího práce – školitele
•Ročník a obor studia
•Pracoviště, kde je práce vedena

Soutěžní práci je možno do systému vložit do 29. 4. 2019 (15:00).
!!! Práci v tištěné podobě soutěžící nedokládá !!!

* Režim s omezením na anotaci je povolen pouze v případě doporučení školitelem k nutnosti utajení soutěžní práce vzhledem k citlivosti použitých údajů. Soutěžící pak vloží pouze anotaci, je nutné, aby odevzdal práci svázanou v kroužkové či jiné vazbě do 30. dubna koordinátorovi sekce.

Komise bude zveřejnena po 8. březnu 2019.

Pracovní nabídka: Diakonie – Koordinátor kampaní mezinárodního projektu DEAR

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce hledá novou posilu do svého týmu – zkušeného koordinátora kampaní mezinárodního projektu zaměřeného na osvětu veřejnosti v tématech cílů udržitelného rozvoje a migrace, který bude probíhat v 7 evropských zemích. Mezi hlavní úkoly na této pozici patří informování o projektu, zpracování PR výstupů a jejich zprostředkování ve veřejném prostoru či tvorba komunikačních a mediálních strategií.  Jedná se o pozici v Praze na 0,5 úvazku. Životopis a krátký motivační dopis můžete zasílat na adresu sekretariat@diakoniespolu.cz do 6.března 2019. Více informací o pozici nalezněte zde.

Pracovní nabídka: Diakonie ČCE – Vedoucí sekce zahraničních projektů

Chcešte se stát součástí pomoci druhým v Kambodži, Myanmaru, Jordánsku, Libanonu a Zambii? Máte zkušenosti s humanitární a rozvojovou spoluprací v zahraničí a rád(a) byste se v tomto směru dál rozvíjel(a)? Baví Vás koordinovat práci více lidí a starat se o to, aby vše dobře fungovalo? Připojte se k mladému k týmu Diakonii. Životopisy a motivační dopisy posílejte na adresu sekretariat@diakoniespolu.cz. Podrobné informace o nabídce naleznete zde.