Volná místa na exkurzi ESUR (21.- 24.5. 2019)

Nabízíme studentům spřízněných oborů volná místa na letošní exkurzi ESUR, která se koná v termínu 21. – 24.5. V rámci exkurze navštívíme pestrou škálu biotopů a typů prostředí, od Lednických rybníků a vybraných stepních lokalit Jižní Moravy, přes soukromé CHÚ Josefovské louky až po rašeliniště Jizerských hor a alpinskou vegetaci Krkonoš. Nemineme ani ukázku přirozeně meandrujícího toku Moravy či komponované romantické krajiny v okolí Mladče.
Podrobný program naleznete zde.
Symbolický příspěvek na dopravu činí 500 Kč, vše ostatní je hrazeno ze strany katedry.
Zájemci nechť se zaregistrují a příspěvek v uvedené výši složí k rukám Mgr. Pavly Vítové v pracovně doktorandů, místnost 2.030 (prosím připravte si přesnou částku a respektujte k výběru určené hodiny, které naleznete v předběžných informacích).
S případnými dotazy se obracejte na dr. Tomáše Daňka, nejlépe v jeho konzultačních hodinách (pondělí 10:30 – 11.45), popř. emailem (tomas.danek@upol.cz).
Těšíme se na Vaši účast!