Rozvojová spolupráce v praxi – exkurze do Moldavska 2015

Rozvojová spolupráce v praxi – Exkurze do Moldavska (2015) je projekt, který cílí jednak na zvýšení uplatnitelnosti studentů KRS, ale také na zvýšení znalostí o ZRS ČR a RS EU, jejich konkrétních projektech i realitě v prioritních zemích mezi studenty VŠ a SŠ a u široké veřejnosti. Celý projekt je financován v rámci Evropského roku rozvoje.

Moldavsko 2015 - UNDPMoldavsko 2015 - EU delegation v Moldavsku
Diskuse s představiteli UNDP v Moldavsku                                                  Diskuse s představiteli EU v Moldavsku

V rámci ERR (Evropský rok rozvoje) jsme se rozhodli podívat se podrobněji na samotnou realizaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR a rozvojové spolupráce EU v Moldavsku. Během exkurze se studenti seznámili s konkrétními výsledky a překážkami, se kterými se musí v praxi realizátoři potýkat. Diskutovali také, jakým způsobem tyto projekty navazují na širší rozvojové cíle (národní rozvojové strategie, MDGs atd.). Vlastní zkušenost z Moldavska studenti za pomoci lektorů a zkušené žurnalistky využijí při realizaci vzdělávacích aktivit a  mediálních výstupů a rozšíří tak možnosti dalších lidí vzdělávat se o rozvojové spolupráci. Při těchto aktivitách mohou také využít dokument, který natáčela Katedra rozvojových studií – Cesty české rozvojové spolupráce – Moldavsko a nebo Atlas zahraniční rozvojové spolupráce, v rámci něhož vznikla i příručka o Moldavsku.

Samotná exkurze se uskutečnila od 12. do 22. září 2015. Zde se můžete podívat na podrobný program.

Po návratu se studenti dělí o své zkušenosti v rámci ponávratových PR aktivit. Studenti se už během exkruze seznámili s mnoha důležitými dokumenty, které je dobré znát při vytváření populárně naučných článků či výstav (Etický kodex, Zásady textové a obrazové komunikace…) a učili se je aplikovat v praxi.

Představení lokálního projektu Ograda Noastra Setkání s místními aktivisty o městském plánování v Kišiněvě
 
 
 
 
 

 

 

Představení  projektu Ograda Noastra                                                            Setkání na téma městské plánování v Kišiněvě 
diskuse s velvyslancem SR v MoldavskuProjekt české firmy Dekonta na odstraňování kerosinu v Marculesti
 

 

 

 
 

 

 

Setkání se slovenským velvyslancem                                                                   Projekt na odstraňování kerosinu z půdy

Setkání na české ambasáděSetkání se studenty ve Vulcanesti

 
 
 
 
 
 

 

 
Setkání se studenty ve Vulcanesti                                                                          Setkání s českým velvyslancem
 

 

Mediální výstupy:

Další výstupy:

  • přednáška „Lost in Transition?“The Process of Democratic Transformation of Moldova v rámci předmětu Politico-geographical processes in the Developing World, Lenka Dušková
  • přednáška „Z Oseka do Moldavska: o životě, turismu a rozvojových projektech v Moldavsku“, Osek nad Bečvou, Blanka Caletková
  • přednáška „Moldavsko – opomíjená země Evropy“, Domov důchodců Grand Park Havířov, Kateřina Dedková a Roman Adamec
  • výstava fotografií „Moldavsko – země mezi EU a Ruskem“ v Centru celoživotního vzdělávání, Hradec Králové, Daniela Příborská
  • přednáška „Moldavsko – chudoba na papíře a ve skutečnosti“, Gymnázium Františka ŽIvného v Bohumíně, Teraza Suchánková a Michal Blaško
  • výstava „Exkurze 2015: Moldavsko / Field trip 2015: Moldova“ na Katedře rozvojových studií, Zuzana Břehová
  • přednáška „Moldavsko – rozvojová spolupráce v praxi“ na Střední škole sociální péče a služeb v Zábřehu, Martina Benediktová a Petra Trojáková
  • přednáška „Moldavsko“ na vyšší odborné škole stavební a střední škole stavební ve Vysokém Mýtě, Aneta Svatošová
  • přednáška „Současná situace a životní prostředí v Moldavsku“ ve Středisku ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově, Kateřina Kulichová

 

eyd-emblem-3lines-02_cseyd-motto_cscrdc_p

 Další informace k Evropskému roku rozvoje (ERR) naleznete v angličtině a češtině přímo na stránkách ERR.

Tento dokument byl vyprodukován s finanční podporou Evropské unie. Za obsah dokumentu odpovídá Katedra rozvojových studií a za žádných okolností nemůže být považován za pozici Evropské unie.