Pracovní nabídka: Odbor kybernetické bezpečnosti MZV ČR

Jsou mimořádně vypsána dvě otevřená výběrová řízení na obsazení pozic v nově se ustavujícím Odboru kybernetické bezpečnosti. Tento odbor má ve své kompetenci jak diplomatickou agendu týkající se koordinace mezinárodních vztahů v oblasti kybernetické bezpečnosti, tak agendu technickou týkající se bezpečnostního dohledu a řešení bezpečnostních incidentů. Výběrové řízení je vyhlášeno na pozice v obou oblastech.  Termín pro odevzdání přihlášek je 29. květen 2019.

Podrobnější popis obou pracovních míst přikládám. Přesný postup pro podání přihlášky do výběrového řízení lze nalézt na webových stránkách ministerstva:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/aktualni_nabidky_zamestnani/oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_497.html

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/aktualni_nabidky_zamestnani/oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_496.html