Pracovní nabídka: ČRA – Projektový manažer pro Moldavsko a Ukrajinu

ČRA obsazuje pozici na projektového manažera pro Moldavsko a Ukrajinu, hlavní náplní práce je řízení projektů v Moldavsku (sektory: Udržitelné nakládání s přírodními zdroji, Zemědělství a rozvoj venkova) a na Ukrajině. Přihlášky zasílejte do pondělí 14. října 2019 na emailovou adresu: jurnost@czechaid.cz.