Pracovní nabídka: Botiš o.p.s. – Programový pracovník v Toulcově dvoře

Organizace Botič vyhlašuje výběrové řízení na pozici lektora v středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr. Do výběrového řízení se můžete přihlásit do 10. 1.2019 přes e-mailovou na adresu chvatalova@toulcuvdvur.cz.