Nabídka nového „B“ předmětu pro bakaláře!

Katedra nabízí nový předmět (MRS/DATA) – sběr a analýza dat (B, 4kr), který je zaměřen na sběr dat a jedná se o předmět bez rozvrhu, tedy je možné jej absolvovat kdykoliv ve volném čase bez nutnosti docházky. V současné době hledáme studenty, kteří by měli zájem se zapojit do některého z níže uvedených projektů. Za sběr dat (množství dle dohody s vyučujícím) bude udělen zápočet. V případě zájmu o tento předmět, kontaktujte prosím příslušného vyučujícího. 

  • Student se bude podílet na výzkumu „Foresight and regional development“, konkrétně bude dělat rešerši literatury (vyhledávání článků, následně analýza jejich abstraktů a na jejím základě roztřídění článků podle míry relevance, nakonec vytvoření krátkého shrnutí několika nejdůležitějších článků). 

 

  • Student se bude podílet na výzkumu „Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv“. Cílem bude sběr informací z webových stránek jednotlivých obcí pomocí předpřipraveného dotazníku.