Možnost praxe na projektu katedry

Katedra v současné době realizuje projekt Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv, který je financovaný Grantovou agenturou České republiky. V rámci projektu provádíme komplexní analýzu situace využívání geoprostorových nástrojů v oblasti participace na rozhodovacím procesu v prostředí České republiky a chceme navrhnout postupy pro efektivní implementaci těchto nástrojů. Zároveň se snažíme analyzovat, jaké faktory mají dopad na participaci občanů na místním, nejen politickém, životě.

Během projektu nabízím praxi studentům, a to především ve formě sběru dat (online dotazníkové šetření) o jednotlivých obcích. Případní zájemci mě prosím kontaktujte emailem – Jiri.Panek@upol.cz

Děkuji!