Exkurze do Moldavska /Field trip to Moldova

V červnu 2019 bude naše katedra realizovat exkurzi do Moldavska, která je finančně podpořena z České rozvojové agentury. Smyslem je poznání Moldavska, jeho rozvojových problémů a návštěva projektů a organizací, které se podílejí na jejich řešení. Podrobné informace naleznete zde. Je nutné zaplatit příspěvek 4000,- Kč u paní sekretářky Bušínové a odevzdat vyplněnou přihlášku. Počet míst je omezen.

Časy platby u pí. Bušínové:

  • středa 6/3: 10–11; 13–14
  • čtvrtek 7/3: 10–11; 13–14
  • pátek 8/3: 9–11; 13–14
  • úterý 12/3: 10–11; 13–14
  • středa 13/3: 9–11; 13–14

Our department will organise a field trip to Moldova in June 2019. It is co-financed from the Czech Development Agency. The aim of the fiel trip is to get to know Moldova, its development problems and  visit projects and organisations that work on with possible solutions. Here is the detailed information. Students have to fill in the application form and hand it in to our secretery Mrs. Bušínová with the payment of financial contribution – 4000,- CZK. The number of participants is restricted.

Timeframe for payment:

  • Wednesday 6/3: 10–11; 13–14
  • Thursday7/3: 10–11; 13–14
  • Friday 8/3: 9–11; 13–14
  • Tuesday 12/3: 10–11; 13–14
  • Wednesday 13/3: 9–11; 13–14