Exkurze Bosna a Hercegovina 2017

Rozvojová spolupráce na vlastní oči je tříletým projektem Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt cílí na obohacení teoretických znalostí studentů KRES o praktické zkušenosti z projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, rozvojové spolupráce EU, dalších mezinárodních organizací a místních vládních i nevládních iniciativ, které jsou realizovány v prioritních zemích ZRS ČR; a zejména pak na následnou osvětu širší veřejnosti skrze besedy, další vzdělávací aktivity a mediální výstupy. Exkurze jsou spolufinancovány Českou rozvojovou agenturou.

Bosna a Hercegovina (BiH) jako jedna z nejméně rozvinutých zemích v Evropě patří mezi programové země české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). ČR tam realizuje rozvojové projekty prostřednictvím grantů České rozvojové agentury (ČRA) v sektorech zemědělství, zdravotnictví, energetiky, ale také občanské společnosti.

V termínu 3. – 13. června 2017 se studenti KRES vypravili na terénní exkurzi do Bosny a Hercegoviny. V průběhu cesty konfrontovali své teoretické znalosti s praktickými ukázkami realizace rozvojových projektů přímo v terénu. Účastníci tak mali možnost poznat a diskutovat problémy, se kterými se realizátoři projektů v Bosně a Hercegovině setkávají. Během studijní cesty pravidelně probíhala reflexe a navázání znalostí získaných z praxe na teoretické vědomosti z výuky. Pod vedením profesionální žurnalistky studenti po návratu z cesty přetavovali poznatky v praktické aktivity, ať už vzdělávacího či mediálního charakteru. Přitom aplikovali znalosti a dovednosti nabyté z přípravného workshopu (realizovaného 17. 05.).

Foto-popiska: Prohlídka projektů firmy GEOtest v obci Tešanj.

 

 

Program cesty do BaH:

 • Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině (Sarajevo) – vztahy ČR s Federací BiH, úvod do problematiky Bosny a Hercegoviny coby programové země ZRS ČR, přehled realizovaných projektů, vč. malých lokálních projektů;
 • The Delegation of the European Union to Bosna and Herzegovina (Sarajevo) – Bosna a Hercegovina z pohledu Evropské unie;
 • UNDP (Mostar) – návštěva místního zastoupení UNDP i projektů realizovaných v regionech;
 • Nansen Dialogue Centre (Sarajevo, Mostar, Stolac) – projekty na školách;
 • OHR (Sarajevo) – návštěva Úřadu vysokého zástupce v Bosně a Hercegovině;
 • OSCE (Sarajevo) – návštěva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě;
 • Člověk v tísni a Sumero (Sarajevo)projekt: Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v BiH;
 • GEOtest (Doboj, Tešanj, Maglaj) návštěva Tešanjské rozvojové agentury a lokalit projektů: Zvýšení příjmu ohrožených skupin rodinnou zemědělskou produkcí; Zlepšení odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj atd.;
 • USAID (Sarajevo) – program transformační spolupráce a program FARMA (zemědelství, spolupráce USAid, SIDA a ČRA);

Foto-popisky: Debrífing studentů v Sarajevu; a Návštěva Velvyslanectví ČR v BiH.

 

Mediální výstupy:

Foto-popisky: Návštěva gymnázia v Stolaci (aktivita NDC); a projekt SUMERO a ČvT.

 

Besedy realizované studenty

 • prezentace „Bosnia y Herzegovina“ na gymnáziu Čajkovského (ve španělském jazyce) – autoři: Vendula Dosedělová a Fabio Iguavita
 • prezentace „Aktivity České rozvojové agentury v Bosně a Hercegovině“ na gymnáziu Fr. Živného v Bohumíně (ve českém jazyce) – autoři: Veronika Rojová a Michal Blaško
 • prezentace „Ako mediálne spracovávať informácie z krajín s nižšími príjmami (na príklade BiH)“ na gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Kežmarku (ve slovenském jazyce) – autorka: Božena Markovič Baluchová
 • prezentace „Bosna a Herzegovina“ na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole v Boskovicích (v českém jazyce) – autor: Adam Kolář
 • prezentace „Bosna a Herzegovina a projekt KRES & ČRA“ na Gymnáziu a OA Tanvald (v českém jazyce) – autorka: Kateřina Kráslová
 • prezentace „Bosna a Herzegovina a projekt KRES & ČRA“ v SportKlubu v Desná (v českém jazyce) – autorka: Kateřina Kráslová
 • prezentace „Bosna a Herzegovina – exkurze 2017“ pro studenty UP / Seznamovák (v českém jazyce) – autorky: Jitka Zmítková a Veronika Hypšová
 • prezentace „Bosna a Herzegovina“ v Senior klubu Kréta v Terezíne (v českém jazyce) – autorka: Nikol Dvořáková
 • prezentace „Bosna a Herzegovina: od Doboje po Mostar“ v Brozanech / Cestovatelský pátek (v českém jazyce) – autorka: Nikol Dvořáková
 • prezentace „Bosna a Herzegovina – exkurze 2017“ pro studenty Gymnázia BMA / Frýdlant nad Ostravicí (v českém jazyce) – autorky: Kateřina Biolková, Veronika Hypšová, Zuzana Daubnerová