Důležité pro studenty, kteří připravují bakalářskou nebo diplomovou práci

Milí, studenti, Web of Science (jak jistě víte) je základním zdrojem informací z vědeckého světa a užitečný nástroj i pro Vaše studia, zejména pro zpracování kvalifikačních prací. Na měsíc duben připravila spol. Clarivate Analytics otevřené webináře k Web of Science a InCites, které budou vedeny v českém a slovenském jazyce.

Bližší informace a možnost přihlášení se na tyto online semináře naleznete na stránce: https://ezdroje.upol.cz/aktuality.php?lang=cs&id=206

Zdraví Ivo Machar