EduChange: Developing outdoor activities for learning about sustainability issues

Milé studentky, milí studenti, 

nabízíme Vám možnost účastnit se mezinárodního projektu/kurzu, který se soustředí na využívání moderních technologií a vzdělávacích aktivit v environmentálním vzdělávání. Celý kurz bude online v angličtině a je možné si jej nechat zapsat jako C předmět MRS/EDC (4 kredity)

Více informací najdete v tomto letáku, či pište na jiri.panek@upol.cz. Začínáme již 5. října!

 

Časové rozpisy pro SZZ a obhajoby v termínu 23. – 26. 8. 2021

SZZ i obhajoby budou probíhat na učebně 2.027. Oficiální zahájení proběhne v 8.00 h.

Upozorňujeme, že časové rozpisy jsou pouze orientační a tudenti musí být připraveni s dostatečným časovým předstihem.

23. 8. 2021 zde

24. 8. 2021 zde

25. 8. 2021 zde

26. 8. 2021 zde

V případně nejasností mne kontaktujte na 733690477 nebo na e-mail: marie.businova@upol.cz

 

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací – červen 2021

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací bakalářského a magisterského studia proběhnou v termínu 7. – 11. 6. 2021. Přesný harmonogram bude zveřejněn po termínu zápisu/odzápisu SZZ a obhajob, tedy v okamžiku, kdy bude jasné, kolik studentů se na SZZ či obhajobu přihlásilo.

Státní závěrečné zkoušky: student se musí přihlásit na všechny čtyři okruhy (v případně řádných SZZ) přes STAG. Pokud jde na opravný termín, přihlásí se přes STAG jen na daný okruh, který při minulých SZZ neobhájil.

Student se přihlašuje na vypsané termíny, a to stejně, jako na zkoušku. Neznamená tedy, že pokud si předmět (SZZ) zapsal v předzápisu, že je ke státnicím automaticky přihlášený.

BEZ PŘIHLÁŠENÍ PŘES IS STAG NENÍ MOŽNÉ K SZZ ANI K OBHAJOBĚ NASTOUPIT!

Termíny pro přihlášení budou v nejbližších dnech vypsány ve STAGu a to i s termínem možnosti zápisu a odzápisu. Po termínu zápisu a odzápisu již není možné se na SZZ či obhajobu přihlásit.

Obhajoby: vzhledem k nedobré epidemiologické situaci se práce budou odevzdávat elektronicky a to do vypsaného termínu (kalendář na stránkách katedry), tedy do 8. 4. 2021.

Student, který chce ve výše uvedeném termínu obhajovat, musí tedy do stanoveného termínu:

  1. přihlásit se přes STAG k obhajobě na vypsaný termín
  2. nahrát práci elektronicky do IS STAG a vygenerovat „Údaj o kvalifikační práci studenta“. Údaj nepodepisujte (podepíšete ho u obhajob), ale zašlete tento údaj do stanoveného termínu, tedy do 8. 4. 2021na e-mail: marie.businova@upol.cz. To, že jsem údaj převzala a je vše v pořádku vám bude do dvou pracovních dnů potvrzeno e-mailem. Přijde vám tedy potvrzení, že jste práci v pořádku odevzdali.

Postup pro nahrávání kvalifikačních praci a vygenerování „Údaje o kvalifikační práci“ naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/06/Vkladani_ZP_-_postup_pro_studenty_2009_se_zmenami__od_23-3-2009.pdf

Po té, co student nahraje práci do STAGu a vygeneruje a odešle údaj o kvalifikační práci, není již možné práci editovat.

Vlastní práci pak student odevzdá v jednom výtisku, podepsanou s vevázaným „Zadáním kvalifikační práce“ a zároveň 1 x na datovém nosiči a to v den obhajoby, před jejím započetím na sekretariát katedry, kde zároveň podepíše mnou připravený „Údaj o kvalifikační práci“.

Vzhled kvalifikační práce a datového nosiče naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/04/Jak-m%C3%A1-vypadat-sv%C3%A1zan%C3%A1-kvalifika%C4%8Dn%C3%AD-pr%C3%A1ce.pdf

MRES – moduly studia – 1. ročník Bc. a Mgr.

Vážení studenti programu MRES Bc. (1. ročník) a MRES Mgr. (1. ročník),

Do 30. listopadu 2021 musíte mít ve STAGu zadaný modul studia.  

Modul si zadáváte ve STAGu; v záložkách vlevo zadáte VIZUALIZACE STUDIA .

Modul již nelze měnit po celou dobu studia (i když vám to teoreticky systém STAG dovolí), na konci studia by už vám nevycházely předměty B a po změně modulu by se vám předměty překrývaly i rozvrhově. 

Pokud si zadáte nějaký B předmět mimo svůj modul – což je možné – systém vám ho započítá jako C předmět.

Děkujeme za pochopení

Přeji hezký den

Eva Žwaková

 

Avizo konference Venkovská krajina 2021

Předběžná informace o připravované konferenci VENKOVSKÁ KRAJINA 2021:

Žijeme v době, která nemá obdoby z hlediska probíhajících změn ve venkovské krajině a ve venkovské komunitě. A to nejen z hlediska rozsahu těchto změn, ale také z hlediska jejich rychlosti a globálního dopadu technologií, způsobu hospodaření a strategických rozhodnutí.

S měnící se krajinou před našima očima souvisí otázky, které se vrací s novou naléhavostí. Jsou to otázky vize, mise a identifikace hlavních problémů venkovské krajiny v ČR. Venkovské krajina pro koho? Pro všechny? Pro zemědělství? Pro lesnictví? Pro rybáře, lov, pro zábavu a idylickou rekreaci? Pro adrenalinové sporty? Pro ochranu přírody a zachování biodiverzity? Pro welfare divokých a hospodářských zvířat?

Struktury krajiny, její krásu i poškození jsme zdědili. Jak bude vypadat námi předávané dědictví? Máme dostatek informací o krajině? Jak často a rychle ji budeme měnit? Kdo má právo vytvářet vize budoucí krajiny? Odborníci, politici, hospodáři? Nezapomínáme přitom na mladou generaci, na jejich vnímání venkova, které může být zcela odlišné?

Jak vypadá dědictví venkovské krajiny dnes? Nejen její struktury, které vidíme, ale také symboly a její historická i současná traumata? Jaké je její poslání? Čelíme stálým pokusům o technokratický přístup, je krajina neživý prostor, který snese cokoliv? Kdo selhává při suchu, povodních, kůrovcové kalamitě, urbanizaci, ochraně, megalomanských projektech – krajina nebo společnost? Ovlivňuje stav krajiny naše myšlení o ní samotné? Má venkovská krajina svoji vlastní hodnotu a trajektorii?

Shodneme se na hlavních problémech venkovské krajiny a na jejich řešení? Podaří se je převést do praxe? Uvažujeme přitom o venkovské krajině jako o sociálně-ekologickém systému? Nevytváří už samotné studium a specializace od střední školy bariéry v pochopení venkovské krajiny jako celku?

To jsou otázky, a zdaleka ne všechny, spjaté s venkovskou krajinou a dotýkající se přímo nebo zprostředkovaně každého z nás. Proto chceme tuto konferenci otevřít nejen členům IALE – CZ, ale i těm, kteří ve venkovské krajině žijí, rozhodují o ní, mají o ni zájem, mají s ní zkušenosti, mladým romantikům stejně jako praktikům, vizionářům stejně jako technikům. a také studentům, kteří se o krajinu zajímají!

Konference se uskuteční 29. dubna – s největší pravděpodobností on line. Zájemci, sledujte informace zde. Odkaz bude včas zveřejněn.

Ivo Machar