Aktualizovaná témata bakalářských a diplomových prací

Vážení studenti, aktualizoval jsem seznam nabízených témat pro BP a DP (viz níže). Dále platí, že můžete přijít i s vlastním tématem, pokud bude alespoň trochu v mojí odbornosti.

Volná témata bakalářských a diplomových prací:

 1. Mentální a pocitové mapy v regionálním rozvoji,
 2. Biblio-metrická analýza rozvojových studií v odborných časopisech,
 3. Biblio-metrická analýza environmentálních studií v odborných časopisech,
 4. Olomouc – percepce centra a periferie,
 5. Historie Afriky na evropských/afrických mapách,
 6. Jaké jsou prostorové představy o významných afrických městěch?
 7. Hodnocení geografických znalostí pomocí automatizovaného postupu.
 8. Geoparticipativní nástroje v českých městech – Smart cities.
 9. Mobilní aplikace pro komunikaci občan-město
 10. Strategické hry ve vzdělávání
 11. Vlastní téma, které bude v oblastech mého odborného zájmu – nutno konzultovat předem.