Obhajoby kvalifikačních prací 11. 2. 2021

Prosím studenty, kteří ve výše uvedeném termínu obhajují svoji kvalifikační práci, aby před zahájením obhajoby, tedy v čase 11.30 – 11.50hodin, se dostavili na sekretariát katedry a odevzdali mi 1 x výtisk své kvalifikační práce a 1 x datový nosič (ideálně vložený do práce). Práce musí být podepsaná a musí do ní být vevázané zadání bakalářské či diplomové práce.

Zároveň vám dám k podpisu „Údaj o kvalifikační práci“, který jste mi poslali elektronicky.