RNDr. et PhDr. Božena Markovič Baluchová, PhD.

Kontakt

Tel.: +421 907 463 649

E-mail: bozena.baluchova@docunion.info

Konzultační hodiny

Po dohodě emailem

Pedagogická činnost

Rozvojová spolupráce v praxi (v spolupráci so S. Šafaříkovou a L. Duškovou)

Žurnalistika v rozvoji (v spolupráci s P. Hájkovou)

Rozvojové příležitosti J a JV Ázie (v spolupráci so S. Šafaříkovou)

Vzdělání

od 2012

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových a environmentálních studií (doktorský studijní program, obor: Mezinárodní rozvojová studia)

od 2013 – 2015 (MHA)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Katedra ekonomiky a manažmentu v zdravotníctve (Mgr. program, obor: Health Administration Research and Management)

od 2008 – 2014 (Bc. & Mgr. Art.)

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Ateliér dokumentárnej tvorby (magisterský studijní program, obor: Dokumentárna tvorba)

2008 – 2011 (PhDr.)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra masmediálnej komunikácie (čiastočne ukončený doktorský studijní program, obor: masmediálne štúdiá)

2003 – 2010 (RNDr. & PhD.)

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie (doktorský studijní program, obor: Mineralógia a petrológia)

2003 – 2008 (Mgr.)

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra žurnalistiky (magisterský studijní program, obor: Žurnalistika)

1998 – 2003 (Bc. & Mgr.)

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie (doktorský studijní program, obor: Mineralógia a petrológia)

Profesní činnost

2003 – 2006: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie (pedagogička, výskumná pracovníčka)

2006 – 2009: Katolícke noviny, Slovenský rozhlas (redaktorka, publicistka)

2008 – 2011: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra masmediálnej komunikácie (pedagogička, výskumná pracovníčka)

2012: Slovenská katolícka charita (projektová asistentka, lektorka rozvojového vzdelávania, mediálna koordinátorka)

2012: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (editorka publikácie: Slovenský sprievodca rozvojovýcm dobrovoľníctvom)

2013: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita (odborná asistentka, terénna rozvojová pracovníčka)

2014: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu / SlovakAid (facilitátorka tréningov rozvojového dobrovoľníctva)

2015 – 2017: UNDP  / Rozvojový program OSN pre Európu a SNŠ (komunikačná konzultantka v programe: Verejné financie pre rozvoj v Moldavsku a Čiernej Hore)

2011 – 2016: OZ P(l)uto (projektová a mediálna koordinátorka – projekty sociálnej inklúzie a dobrovoľníctva)

2012 – doteraz: Prohuman – vedecko-odborný internetový časopis (členka redakčnej rady, analytička, publicistka so záberom na GRV, rozvojovú spoluprácu a komunitný rozvoj)

2011 – doteraz: OZ DocUnion (projektová a mediálna koordinátorka – projekty globálneho vzdelávania, interkultúrneho učenia, mediálnej gramotnosti, tréningov rozvojovej žurnalistiky)

2011 – doteraz: Media about Development – internetový magazín so zameraním na rozvoj (šéfredaktorka – zodpovedné zobrazovanie globálnych tém a medzinárodného rozvoja, tréningy rozvojovej žurnalistiky)

2018 – 2019: ADRA Slovensko (komunikačná manažérka – rozvojová žurnalistika v praxi, pokrývanie tém globálneho dobrovoľníctva, humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v médiách a na sociálnych sieťach)

2019 – doteraz: Ambrela – Platforma rozvojových organizácií (komunikačná manažérka – pokrývanie globálnych tém a výziev, ako aj aktivít členských organizácií Ambrely v médiách a na sociálnych sieťach; koordinácia EU kampane ‚Tváre migrácie‘ v rámci projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘)

Odborné zájmy / Vedení kvalifikačních prací

Globálna rozvojová žurnalistika:

  • Etika zobrazovania tém z tzv. rozvojových krajín
  • Mediálna a informačná gramotnosť (MIL)

Rozvojová problematika:

  • Medzinárodné dobrovoľníctvo
  • Efektívna rozvojová spolupráca
  • Komunitný rozvoj a Komunitné organizovanie

Členství v organizacích

SR: Caritas a ADRA Slovensko (dobrovoľníčka); Nový Zéland: The Gene now Trust; Creative mornings; MUV talks (dobrovoľníčka); EU: EUAV (online facilitátorka); Capacity4Dev, #CEEher, #ŽenyJsou (členka, expertka);

Studijní pobyty a fellowshipy

2009: Şcoala Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA, Bukurešť, Rumunsko – mediálna komunikácia)

2012 – 2013: Grundtvig asistentúra v Kerry One World Centre (KOWC, Tralee, Írsko – Rozvojové vzdelávanie)

2013: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej university (Kwale, Keňa – zdravotná starostlivosť, ICT, komunitný rozvoj)

2013: Chicago Coalition for the Homeless (Chicago, USA – komunitné organizovanie; GLC/ WSOS fellowship)

2014: Media Literacy Project (Albuquerque, New Mexico – komunitný rozvoj: Community Solutions program; IREX fellowship)

2015: European Commission Blue Book Traineeship (Bratislava, Zastúpenie Európskej komisie v SR – komunikačné oddelenie, propagácia ERR2015)

2015: ‚Community driven Rural development’ course (ITEC program, NIRD&PJ, Hyderabad, India)

2018: Erasmus+ internship (Bratislava, ADRA Slovensko – rozvojová spolupráca, médiá a rozvoj, GRV)

2020 – 2021: Stipendijný program UP internship (Auckland, The GeneNow financial literacy trust, Nový Zéland – MIL workshopy, PR podpora,  koordinácia dobrovoľníctva)

Účast na konferencích

Peter Bačík & Božena Baluchová: Mineralógia atmosféry – vplyv prachu v atmosférena vývoj klímy a zdravie človeka; Medzinárodná vedecká konferencia Zmena klímy – možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty, SKCH, Bratislava, 2012.

Božena Baluchová: Medializácia dôsledkov zmeny klímy v slovenských médiách (a jej vplyv na rozvojové vzdelávanie)
; Medzinárodná vedecká konferencia Zmena klímy – možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty, SKCH, Bratislava, 2012.

Božena Baluchová: Detskí vojaci z ugandských ozbrojených konfliktov v centre pozornosti médií; Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj a demokracia: Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci, Nadácia Pontis, Bratislava, 2012.

Božena Baluchová: Interdisciplinarita rozvojového vzdelávania
na príklade prepojenia rozvojovej problematiky
a mediálnej tvorby; Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj a demokracia: Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci, Nadácia Pontis, Bratislava, 2012.

Božena Baluchová & Juraj Jančovič: Slovensko-kenský rozvojový projekt cez optiku Miléniových rozvojovýchcielov; Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj a demokracia: 10 rokov SlovakAid: Vízia rozvojovej spolupráce v meniacom sa svete, Nadácia Pontis, Bratislava, 2013.

Božena Baluchová: Výzvy rozvojového dobrovoľníctva – vysielania slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do rozvojových krajín; Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj a demokracia: Rozvojové ekosystémy vo V4: Príležitosti na spoluprácu mimovládnych organizácií a firiem po miléniových cieľoch, Nadácia Pontis, Bratislava, 2014.

Božena Baluchová: Verejné financie pre rozvoj – prezentácia projektu Slovak Republic-UNDP Partnership for Results in the International Development Cooperation, Medzinárodná konferencia Miestna samospráva a rozvojová spolupráca, ZMOS Bratislava, 2015.

Božena Baluchová: Médiá v systéme ochrany detí, Celodenná odborná konferencia Multidisciplinárna spolupráca pri ochrane detí pred násilím, MPSVaR SR, Bratislava, 2015.

Božena Markovič Baluchová, Simona Šafaříková, Lenka Dušková: Mediálne školenie v teréne smerom k zodpovednému informovaniu o rozvoji, Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj a demokracia: Thinking Ahead for Sustainable Development, Nadácia Pontis, Bratislava, 2015.

Božena Markovič Baluchová: Portrayal of women in Czech and Slovak media (journalism and marketing products), Medzinárodná konferencia Gender Equality in Armenia and Europe: Challenges and Perspectives, Armenian Progressive Youth NGO (Armenia) and JUB International (the Netherlands), Jerevan, 2016.

Božena Markovič Baluchová, Laura Kožušníková: Mediální pokrytí humanitární krize na Filipínách a jeho vliv na české čtenáře – potenciální přispěvatele na sbírku pomoci obětem přírodní katastrofy. Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj a demokracia: Nadácia Pontis, Bratislava, SR, 2016.

Božena Markovič Baluchová, Alena Šranková, Viera Oroszová: Public Finance for Development Programme – Slovakia’s positive footprint in transition countries. Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj a demokracia: Nadácia Pontis, Bratislava, SR, 2016.

Božena Markovič Baluchová: How to present a global issues to the media and work with them, WSOS/GLC Professional Fellows Regional conference, Štrbské Pleso 2017.

Božena Markovič Baluchová et al.: Volunteering in COVID-19 era: The power of stories from the field (facilitovanie), Medzinárodná panelová diskusia EU Aid Volunteers iniciatívy, 2020.

Božena Markovič Baluchová et al.: Volunteer deployments in the (post-)covid era: Current and future challenges for sending and hosting organisations (facilitovanie), Medzinárodná panelová diskusia EU Aid Volunteers iniciatívy, 2021.

Božena Markovič Baluchová et al.: The Footprints of EU Aid Volunteers in Local Communities (facilitovanie), Medzinárodná panelová diskusia EU Aid Volunteers iniciatívy, 2021.

Publikační činnost

Peter Bačík & Božena Baluchová: Mineralógia atmosféry – vplyv prachu v atmosférena vývoj klímy a zdravie človeka; Medzinárodná vedecká konferencia Zmena klímy – možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty, SKCH, Bratislava, 2012.

Božena Baluchová: Medializácia dôsledkov zmeny klímy v slovenských médiách (a jej vplyv na rozvojové vzdelávanie)
; Medzinárodná vedecká konferencia Zmena klímy – možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty, SKCH, Bratislava, 2012.

Božena Baluchová: Detskí vojaci z ugandských ozbrojených konfliktov v centre pozornosti médií; Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj a demokracia: Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci, Nadácia Pontis, Bratislava, 2012.

Božena Baluchová: Interdisciplinarita rozvojového vzdelávania
na príklade prepojenia rozvojovej problematiky
a mediálnej tvorby; Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj a demokracia: Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci, Nadácia Pontis, Bratislava, 2012.

Božena Baluchová & Juraj Jančovič: Slovensko-kenský rozvojový projekt cez optiku Miléniových rozvojových cielov; Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj a demokracia: 10 rokov SlovakAid: Vízia rozvojovej spolupráce v meniacom sa svete, Nadácia Pontis, Bratislava, 2013.

Božena Baluchová: Ako slovenskej verejnosti mediálne podávať informácie z rozvojových krajín; Slovenský národopis, 62 (1), 71-87 s.; Ústav etnológie SAV, Bratislava, 2014.

Božena Baluchová: Výzvy rozvojového dobrovoľníctva – vysielania slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do rozvojových krajín; Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj a demokracia: Rozvojové ekosystémy vo V4: Príležitosti na spoluprácu mimovládnych organizácií a firiem po miléniových cieľoch, Nadácia Pontis, Bratislava, 2014.

Božena Markovič Baluchová, Simona Šafaříková, Lenka Dušková: Mediálne školenie v teréne smerom k zodpovednému informovaniu o rozvoji, Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj a demokracia / International conference Development and Democracy: Thinking Ahead for Sustainable Development, Nadácia Pontis, Bratislava, 2015.

Božena Baluchová: Motivácia komunitných zdravotníckych pracovníkov a vplyv konfliktov na pracovný výkon v rámci slovenského projektu rozvojovej spolupráce v Keni, Acta missiologica, 9 (2), 51-65 s.; St. Elizabeth’s University, Bratislava, 2015.

Božena Markovič Baluchová, Markéta Svobodová: Zobrazovanie zraniteľných osôb z rozvojových krajín a metódy marketingu chudoby na internetových stránkach vybraných neziskových organizácií, Acta Missiologica, St. Elizabeth’s University, Bratislava, 2016.

Božena Markovič Baluchová: Analýza komunitami-vedeného projektu zabezpečenia prístupu k vode a sanitácii (Globálny cieľ č. 6) v indickom štáte Odisha, Acta Missiologica, St. Elizabeth’s University, Bratislava, 2017.

Božena Markovič Baluchová, Alexandra Mamová: The role of implementation and communication of MANTRA Water, sanitation and hygiene program in improving public health in Odisha state (India), Neuro endocrinology letters 38(Suppl1):35-39, 2017.

Božena Baluchová: Premeny a výzvy slovenských komunitných centier pod vplyvom práce so zraniteľnými skupinami. In ProHuman, Bratislava, 2018;

Božena Markovič Baluchová, Alexandra Mamová: Challenges of community development work with disadvantaged groups in Slovakia. In ProHuman, Bratislava, 2018;

Božena Markovič Baluchová, Peter Bačík, Alexandra Mamová: The Health Impact of Mineral Dust Air Pollution on the Global and Local Scale (on the example from Slovakia), In Neuro endocrinology letters, 2019;

Božena Markovič Baluchová: CASE STUDY: Examples of Humanitarian Aid Projects of Slovak Organisations in Lebanon / Príklady projektov humanitárnej pomoci slovenských organizácií v Libanone, Platforma rozvojových organizácií Ambrela, Bratislava, SR, 2020;

Božena Markovič Baluchová: CASE STUDY: Activities of Slovak Development Volunteers in Places Affected by Migration / Pôsobenie slovenských rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v oblastiach ovplyvnených migráciou, Platforma rozvojových organizácií Ambrela, Bratislava, SR, 2020;

Božena Markovič Baluchová a Dária Kimuli: Analysis of challenges in International voluntary service in the COVID-19 era on example of Slovak development volunteer projects, Acta missiologica, 14 (2), 137-151 s.; 2020.

Božena Markovič Baluchová: Vplyv zmeny klímy na cukrovarnícky priemysel tichomorských ostrovov Fidži; Listy cukrovarnické a řepařské, 137 (2-6), 6 s., (in press / přijato k publikaci);

Božena Markovič Baluchová: Alleviation of Refugee Crisis in Lebanon through Humanitarian Aid Projects of Slovak Development Organizations in the Era of Covid-19 Pandemic, Clinical Social Work and Health Intervention 12(1), 63/68 s., 2021.

 

Zkušenosti ze zahraničí

2009: Bukurešť, Rumunsko (6-mesačný EDS-dobrovoľnícky projekt organizácie A.C.T.O.R. Romania: „InterCOOLtural house“)

2012: Tralee, Írsko (4-mesačný asistentský pobyt v Kerry One World Centre: „Exploring global issues“)

2013: Kwale, Keňa (8-mesačný rozvojový projekt Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity: „Sociálno-zdravotnícka starostlivosť o podvyživené deti do 5. roku života a ich matky v regióne Kwale”)

2013: Chicago, USA (2-mesačný „Building Grassroots Democracy in Minority communities“ projekt – GLC / State Department Professional fellowship)

2014: Albuquerque, New Mexico (4-mesačný projekt komunitného rozvoja; Community Solutions Program – IREX / State Department fellowship)

2015: Hyderabad, Telangana state, India (6-týždňový výskumný pobyt so zameraním na Komunitný rozvoj a rozvoj vidieka, NIRD& PR / ITEC)

2018: Bratislava, Slovensko (3-mesačná stáž v rámci programu Erasmus+ v ADRA Slovensko)

2020 – 2021: Auckland, Nový Zéland (4-mesačná stáž v rámci Štipendijného programu UP, The GeneNow financial literacy trust)