Mgr. Petr PAVLÍK

asistent a projektový manažer

Kontakt

Místnost: 2.007

Tel.: +420 585 634 988

Mobil: +420 724 924 645

E-mail: Petr.Pavlik@upol.cz

Pedagogická činnost

  • Alternativní ekonomické směry (MRS/AES)
  • Ekonomie životního prostředí (MRS/EZP)
  • Environmentální ekonomie (MRS/MEE)
  • Základy ekonomie (MRS/ZEK) vedení semináře

Zahraniční pedagogická činnost

  • Hostující pedagog na Academy of Economic Studies of Moldova, výuka environmentální ekonomie (12/2013)

Vzdělání

2003–2007

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta 
bakalářský obor Mezinárodní rozvojová studia

2007–2011

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta 
magisterský obor Mezinárodní rozvojová studia

 

Vedení kvalifikačních prací

Zaměření: Environmentální ekonomie a ekonomie přírodních zdrojů

 Témata BP:

  1. Vlastnická práva jako příčina neefektivního využívání konkrétního přírodního zdroje.
  2. Analýza dopadů nadměrného rybolovu na ekonomiky rozvojových zemí. 
  3. Ekosystémové služby a jejich ekonomická hodnota – analýza konceptu a hlubší analýza vybrané ekosystémové služby.

Témata DP:

  1. Analýza nástrojů pro snižování emisí oxidu uhličitého – emisní povolenky nebo uhlíková daň?
  2. Analýza nástrojů pro snižování emisí výfukových plynů – identifikace vhodných nástrojů pro rozvojové země.