Mgr. Jiří HÁJEK

Kontakt

Místnost: 2.030

E-mail: jiri.hajek@upol.cz

Konzultační hodiny

po předchozí domluvě

Vzdělání

2013 – současnost

student doktorského studia Katedry rozvojových studií

2007-2010

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Mezinárodni rozvojová studia (magisterské studium)

2004–2007

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Mezinárodní rozvojová studia (bakalářské studium)

Zahraniční praxe

Indie, Kanada, Řecko, Moldavsko, Tanzánie, Nový Zéland, Maroko

Vedení kvalifikačních prací

udržitelný rozvoj, obnovitelné zdroje, šetrné technologie, recyklované materiály