Zvyšování kvality vysokého školství v Bosně a Hercegovině, Moldavsku a Srbsku

Cílem projektu je zkvalitnění výuky a rozšíření nabídky vyučovaných předmětů na partnerských univerzitách v Bosně a Hercegovině, Moldavsku a Srbsku, a navázání další meziuniverzitní spolupráce. Do projektu jsou zapojeny následující univerzity: University of Mostar – Faculty of Natural Science and Education, Academy of Economic Studies of Moldova – Finance and Insurance Department, University of Belgrade – Faculty of Mining and Geology. V rámci projektu bude uskutečněna výuka akademických pracovníků Katedry rozvojových studií na partnerských univerzitách dle výběru a potřeb partnerských pracovišť. Kurzy vyučované pracovníky KRS absolvují také akademičtí pracovníci partnerských univerzit, kteří pak budou moci daná témata zařadit do svých předmětů a studijních plánů. K tomuto účelu získají vytvořená skripta k jednotlivým předmětům. Dále proběhnou stáže pracovníků z partnerských univerzit na institucích v ČR, a to na Univerzitě Palackého a Metropolitní univerzitě Praha, která je partnerem projektu. Informace a zkušenosti, které vyslaní pracovníci na univerzitách v ČR získají, přispějí k dalšímu rozvoji a zvýšení kvality zapojených univerzit.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

crdc_p