Skauti pro rozvoj

Skautské hnutí v posledních letech intenzivně pracovalo na inovaci svého vzdělávacího programu. Díky tomuto úsilí může nadále stavět na tradičních hodnotách, pro které se stalo tolik uznávaným, a zároveň stále pracovat s aktuálními tématy a být tak atraktivní pro mladé lidi. Jednou z oblastí, kde se skautské hnutí pokouší pozitivně ovlivňovat dospívající dívky a chlapce, je výchova k aktivní účasti na každodenním dění kolem nich, v širším okolí a ve světě. Interaktivní pojetí programů a využití prostředků zážitkové pedagogiky je přitom pro skauting naprostou nezbytností. Z toho důvodu má pro skautské hnutí velký potenciál globální rozvojové vzdělávání (GRV).

Zkušenosti z realizace projektů Skauti pro rozvoj Katedry rozvojových studií (2012-2013) a Globální rozvojové vzdělávání v oddíle občanského sdružení NaZemi ukázaly na potřebu podpořit GRV ve skautském hnutí na úrovni přípravy programů.  Z toho důvodu vznikl pro rok 2014 inovovaný projekt intenzivního a interaktivního vzdělávání skautů s názvem Skauti pro rozvoj. Jeho cílem je zvýšení kompetencí skautských vedoucích pro přípravu programů GRV a v jeho průběhu tak například vznikne nástroj pro práci s programy GRV ve skautu nebo on-line databáze aktivit a programů.

Pro koho?

V rámci projektu je pro účastníky připraven kurz „Svět po skautech“. Kurz je určen všem skautům, kteří se aktivně podílí na přípravě programů ve svých oddílech. Kurz probíhá víkendovou formou a je tak vhodný pro všechny, kteří chtějí obohatit program oddílu, ale nemají čas na delší kurzy s letní částí. Podmínkou účasti není vůdcovská ani čekatelská zkouška ale otevřená hlava a zájem pracovat s tématy kurzu přímo v oddíle.  

Co projekt přináší?

  • Poskytuje možnost získat informace a vhled do rozvojové spolupráce a globálních témat.
  • Přibližuje účastníkům metody a aktivity globálního rozvojového vzdělávání.
  • Podporuje skauty, aby aktivně napomáhali při zvyšování povědomí o problémech tzv. rozvojového světa v České republice.

Co se bude dít?

Prostřednictvím 3 interaktivních víkendových seminářů účastníci získají znalosti o globálních rozvojových tématech a dovednosti k přípravě a začleňování programů GRV do aktivit oddílů. Semináře kombinují různé formy aktivit (přednášky, outdoorové aktivity, exotická kuchyně, simulační hry, zážitková pedagogika) a kladou důraz na metodickou přípravu a seznámení s tématy jako je např. chudoba, globální problémy, světový obchod,  lidská práva, či rozvojová spolupráce. Znalosti a dovednosti pak účastníci budou moci využít při tvorbě konkrétních programů GRV a při jejich testování v oddílech. 

Nejčastější otázky:

  • Jaké předpoklady by měl splňovat účastník kurzu „Svět po skautech“?
  • S čím je potřeba počítat, pokud se chcete zapojit?
  • Kdy se budou konat víkendové semináře?
  • Jaké jsou náklady spojené s projektem?

Vše potřebné se dozvíte na www.svetposkautech.cz

Potřebujete bližší informace?

Kontaktujte Jiřího Hájka, koordinátora projektu; email: jiri.hajek@upol.cz; tel.: (+420) 585 634 980

skaut logo_projekt_FINAL_BARVA_rozvoj

crdc_p

Projekt je podporován z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.