Rozvoj za pět minut 2015!

V rámci příprav na Evropský rok rozvoje (2015) připravila Katedra rozvojových studií PřF UP krátké video shrnující předchozí období ve znamení MDGs. Video vzniklo díky podpoře z prostředků státního rozpočtu poskytnutých z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

V případě zájmu můžete využít také metodický materiál k tomuto videu, který je vhodný především pro učitele.