RESAREAS

Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí  – RESAREAS

Doba trvání projektu: 1.1.2012 – 31.12.2013

Význam mimoevropských oblastí (Afriky, Asie a Latinské Ameriky, dále MEO) v posledních letech v souvislosti s globalizací, otázkami bezpečnosti a demokratizací neustále roste. V ČR je výzkum MEO roztříštěn do nejrůznějších vzdělávacích a VaV institucí, kde jednotliví badatelé řeší své izolované výzkumy.

Projekt RESAREAS se zaměřuje na cílové skupiny akademických a odborných pracovníků, kteří vyučují, provádí výzkum či mají aktivity v MEO, a studenty VOŠ a VŠ. Cílem je vytvoření otevřené sítě spolupráce pro výzkum MEO, která umožní propojení a spolupráci předních českých a zahraničních odborníků, vytváření společných projektů a platforem pro předávání informací z teorie a praxe i neakademické sféře. 

Cíle dosahujeme vytvořením společných projektů a komunikačních platforem pro předávání informací, organizací seminářů/konferencí, realizací zahraničních pobytů a vytvořením kontaktního místa. Do projektu jsou zapojeny tři české univerzity (Univerita Palackého v Olomouci, Univerzita Hradec Králové a Metropolitní univerzita Praha), VOŠ, VaV instituce (ÚMV), firma Novasoft a sdružení FoRS.