KURS

Zvyšování konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti pro studenty rozvojových studií  – KURS

Doba trvání projektu: – 1.6.2009 – 31.05.2012

Projekt byl zaměřen na zvyšování uplatnitelnosti studentů bakalářského a magisterského studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia na českém a mezinárodním trhu práce. Záměru projektu bylo dosaženo prostřednictvím zvýšení odborné a jazykové vybavenosti studentů oboru Mezinárodní rozvojová studia. Mezi aktivity, které k tomuto cíli vedly přímo, patřila především realizace nových a inovace stávajících odborných předmětů v anglickém jazyce, studentské exkurze do evropských rozvojových institucí, výzkumná činnost studentů, vybavení knihovny aj. Další aktivity (krátkodobé stáže pracovníků katedry a jejich aktivní účast na konferencích, organizace mezinárodní konference) zvýšily výzkumné a vzdělávací kapacity pracovníků katedry, a zároveň měly nepřímý efekt na vybavenost studentů.