Kulturní dědictví

Název projektu: Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké – výzkum, prezentace a management

Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky – PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022 (NAKI II)

Identifikační kód projektu: TA04020888

Doba řešení: 03/2016 – 12/2020

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Evropská kulturní krajina s historickými hodnotami je zrcadlem vývoje kulturní identity na národní i regionální úrovni. Zároveň je kulturní krajina i prostorem pro zachování a udržitelný rozvoj mnoha klíčových prvků kulturní identity. Touto problematikou se zabývá projekt „Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké – výzkum, prezentace a management“, podpořený v programu NAKI II ministerstvem kultury ČR. Nositelem projektu je Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty UPOL. Hlavním cílem projektu je přispět k udržitelnému rozvoji regionální kulturní identity prostřednictvím aplikovaného výzkumu kulturního dědictví v krajině historického území Arcidiecéze olomoucké (ADO).

Dílčími cíli projektu jsou: (1) Návrh udržitelného managementu sakrálních památek, které chrání část evropského přírodního dědictví, vázaného existencí právě na sakrální památky v krajině. Přispět tak k odstranění bariér mezi památkovou péčí a ochranou přírody při ochraně kulturního dědictví. (2) Využití aplikovaného výzkumu kulturní krajiny ADO metodami historické geografie pro prezentaci vybraných typů drobných a technických památek v krajině prostřednictvím vzdělávací softwarové aplikace a výstavy. (3) Identifikace nehmotného kulturního dědictví krajiny ADO (estetika krajiny, myslivost jako národní kulturní památka) inovativními přístupy aplikovaného výzkumu. Výsledky tohoto aplikovaného výzkumu by měly směrovat k praktickému využití potenciálního ekonomického přínosu duchovního kulturního dědictví krajiny ADO.