GAČR subnacionální

Název projektu: Geografie rozvojové pomoci na subnacionální úrovni v tranzitivních zemích východní a jihovýchodní Evropy

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), Standardní projekty

Číslo projektu: 22-27579S

Doba řešení: 01/2022 – 12/2024

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.

Hlavním cílem projektu je analyzovat alokace, determinanty, efekty a prostorové souvislosti rozvojové pomoci na subnacionální úrovni ve vybraných tranzitivních zemích východní a jihovýchodní Evropy. Analýzy subnacionální pomoci umožňují zaplnit závažnou znalostní mezeru týkající se problematiky distribuce a dopadů oficiální rozvojové pomoci financované z veřejných rozpočtů. Výzkum se zaměřuje na tři oblasti a) faktory ovlivňující alokace rozvojové pomoci na subnacionální úrovni, b) efekty rozvojové pomoci na subnacionální úrovni, c) prostorové souvislosti rozvojové pomoci s ohledem na jejich determinanty. Smíšené výzkumné metody (kvalitativní a kvantitativní) zahrnují rozhovory se stakeholdery, geokódování rozvojových aktivit, statistické regresní analýzy a prostorové analýzy s využitím geografických informačních technologií. Do výzkumu jsou zahrnuty země, které jsou dlouhodobě předmětem prioritního zájmu České republiky – Bosna a Hercegovina a Moldavsko.

Projektový tým:

doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.

doc. Mgr. Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D.

Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D.

Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.

Mgr. Tereza Nováková