Cesty České ZRS – filmy

Dokumentární filmy „Cesty české rozvojové spolupráce“

Katedra se ve spolupráci se Střediskem audiovizuálních služeb Univerzity Palackého v Olomouci podílí na vytváření dokumentárních filmů o České zahraniční rozvojové spolupráci v prioritních zemích. Filmy mapují působení českých nevládních organizací, soukromých firem a dalších subjektů ve vybraných zemích.

První dokument byl natočen v roce 2007 a věnoval se Zahraniční rozvojové spolupráci ČR v Srbsku. V roce 2009 byl natočen dokument mapující stejnou oblast v Moldavsku, v roce 2011 přibyl dokument o rozvojové spolupráci ČR v Mongolsku a letošní rok bude dokončen dokument věnující se Bosně a Hercegovině.

Filmy jsou určeny široké veřejnosti. Distribuovány jsou ZDARMA především pedagogům středních škol a studentům vysokých škol a dalším zájemcům. Zároveň nabízí katedra osvětové besedy s promítáním těchto filmů v různých částech republiky. Více informací k projektu lze získat na webových stránkách www.cestyrs.upol.cz.

Stále jsou k dispozici dokumenty věnující se Mongolsku a Bosně a Hercegovině, pokud máte zájem o tyto dokumenty, kontaktujte nás na mailové adrese milada.duskova@upol.cz

V průběhu natáčení spolupracuje katedra s jednotlivými realizátory českých rozvojových projektů (nevládní organizace, soukromé firmy, kraje, univerzity, apod.), kteří poskytují informace a kontakty vztahující se k jejich projektům. Výborně se také osvědčila spolupráce se zastupitelskými úřady v prioritních zemích.

Projekt je podpořen ze státního rozpočtu v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

 crdc_p

 

Projekt je podporován z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.